Skip to main content

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona prywatności użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o tym, jak postępujemy z danymi użytkowników.

1 Dane dostępowe i hosting

Naszą witrynę można odwiedzać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przy każdej wizycie na stronie internetowej serwer sieciowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera np. nazwę żądanego pliku, adres IP użytkownika, datę i godzinę żądania, ilość przesłanych danych, przeglądarkę użytkownika wraz z numerem wersji oraz dostawcę żądania (dane dostępowe) i dokumentuje żądanie.

Te dane dostępowe są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania witryny i ulepszenia naszych usług. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłowym przedstawieniem naszej oferty, które w kontekście równoważenia interesów przeważają nad naszymi interesami. Wszystkie dane dostępowe są usuwane najpóźniej siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez zewnętrznego dostawcę

W ramach przetwarzania danych w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy na naszą rzecz usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z prawidłową prezentacją naszej oferty, nad którymi przeważa równowaga interesów. Wszystkie dane zebrane w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej lub w formularzach udostępnionych w tym celu w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, są przetwarzane na serwerach tej firmy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach opisanych tutaj.

Dostawca usług znajduje się w kraju należącym do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu przetwarzania umów oraz podczas otwierania konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli użytkownik dobrowolnie przekaże je nam w związku z zamówieniem, podczas kontaktu z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) lub podczas zakładania konta klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w tych przypadkach dane są nam bezwzględnie potrzebne do realizacji umowy, przetworzenia kontaktu lub otwarcia konta klienta, a bez ich podania nie można zrealizować zamówienia i/lub otworzyć konta lub wysłać kontaktu. To, jakie dane są gromadzone, można sprawdzić w odpowiednich formularzach wprowadzania danych. Udostępnione przez Państwa dane wykorzystujemy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO w celu realizacji umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po zakończeniu realizacji umowy lub usunięciu konta klienta, dane użytkownika zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym, chyba że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania danych w zakresie wykraczającym poza ten zakres, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy w niniejszej deklaracji. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można tego dokonać, wysyłając wiadomość na opisany poniżej adres kontaktowy lub korzystając z przeznaczonej do tego celu funkcji na koncie klienta.

3. przesyłanie danych

W celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to niezbędne do dostarczenia zamówionych towarów. W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybierzesz w procesie składania zamówienia, przekazujemy zebrane w tym celu dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecono dokonanie płatności, oraz, w stosownych przypadkach, dostawcom usług płatniczych zleconych przez nas lub wybranemu dostawcy usług płatniczych. W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeśli użytkownik założy u nich konto. W takim przypadku użytkownik musi zarejestrować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępowe podczas procesu zamawiania. W tym zakresie obowiązuje oświadczenie o ochronie danych osobowych danego dostawcy usług płatniczych.

W przypadku faktur, których termin płatności został przekroczony, przekażemy zebrane przez nas dane osobowe, jak również dane dotyczące Państwa umowy, naszej firmie windykacyjnej w celu ochrony naszych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

4. reklama pocztowa i prawo użytkownika do sprzeciwu

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twojego imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. do wysyłania Ci pocztą interesujących ofert i informacji o naszych produktach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów związanych z kierowaniem do klientów reklam w sposób zgodny z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO.

Wysyłki reklamowe są realizowane w ramach przetwarzania danych w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu w tym celu przekazujemy dane użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu jego danych do tych celów, wysyłając wiadomość na adres opcji kontaktowej opisanej poniżej.

5. udział w konkursach

Gdy użytkownik bierze udział w jednym z naszych konkursów, przechowujemy jego imię i nazwisko, adres e-mail, adres oraz, w stosownych przypadkach, jego wiek w celu przeprowadzenia konkursu i wysłania nagród. Jeśli nie wyraziłeś dobrowolnej zgody na wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych, zostaną one usunięte po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu konkursu. Jeżeli użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na wykorzystywanie jego danych do celów marketingowych, będziemy przechowywać jego dane przez czas nieokreślony w celu wysyłania mu reklam pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych do celów marketingowych. Użytkownik ma również prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację o przechowywanych danych, dokonać ich korekty lub je usunąć.

6 Funkcja wyszukiwania

Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania na naszej stronie internetowej zapisywane są wprowadzone wyrażenia, ustawienia wyszukiwania, czas wyszukiwania, anonimowy adres IP użytkownika (skrócony o dwa ostatnie zakresy, np. 192.168.0.0) oraz liczba znalezionych wyników wyszukiwania. Jest to wykorzystywane do wewnętrznej oceny wyszukiwanych haseł i historii wyszukiwania w celu dalszego ulepszania naszej witryny.

7. treści pochodzące od stron trzecich

Niektóre z naszych stron zawierają elementy, które są dostarczane przez dostawców zewnętrznych. Dostawcy ci przechowują dane, takie jak adresy IP, na swoich serwerach, a pliki cookie pochodzące od tych dostawców mogą być również umieszczane na komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, może w każdej chwili odmówić zgody na osadzanie treści pochodzących od tych dostawców. Treści te, takie jak filmy wideo, są ładowane tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie na odpowiednie informacje o ochronie danych na filmach wideo.

8. opcje kontaktu i prawa użytkownika

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują jej następujące prawa:

  • Zgodnie z art. 15 DSGVO, prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych w zakresie określonym w tym artykule.
  • Zgodnie z art. 16 DSGVO, użytkownik ma prawo zażądać natychmiastowego poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas danych osobowych.
  • Zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie jest niezbędne - do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji - do wypełnienia obowiązku prawnego - ze względu na interes publiczny lub - do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • zgodnie z art. 18 DSGVO, prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile - użytkownik kwestionuje prawidłowość danych - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się jego usunięciu - nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub - użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 DSGVO
  • zgodnie z art. 20 DSGVO, prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi danych
  • zgodnie z art. 77 DSGVO, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy albo dla siedziby głównej naszej firmy.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, w celu uzyskania informacji, poprawienia, zablokowania lub usunięcia danych, jak również cofnięcia udzielonej zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym pracownikiem ds. ochrony danych:

Vinergy GmbH Inspektor ochrony danych Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

Oprócz wewnętrznej kontroli ochrony danych przez zakładowego inspektora ochrony danych, federalna ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje istnienie organów kontrolnych, które pomagają w egzekwowaniu praw. Odpowiedzialny za nas jest organ nadzorczy kraju związkowego Badenia-Wirtembergia:

Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel.: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https: //www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Zgodnie z § 4g ust. 2 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych katalog procedur publicznych musi być udostępniony w odpowiedni sposób każdemu na żądanie. Aby uzyskać wgląd do publicznego rejestru procedur, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

Prawo do sprzeciwu

O ile przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które przeważają w kontekście równoważenia interesów, użytkownik może sprzeciwić się temu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik może w dowolnym momencie skorzystać z tego prawa w sposób opisany powyżej. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w innych celach, prawo do sprzeciwu przysługuje wyłącznie z przyczyn związanych z konkretną sytuacją użytkownika.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych w tym celu.

etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga w Niemczech(www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy sieci. W zakresie, w jakim używamy plików cookie do analizy i optymalizacji, z wyprzedzeniem uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku i za zgodą użytkownika pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online, a także procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. etracker został poddany niezależnemu audytowi, certyfikowany i otrzymał pieczęć zatwierdzenia ochrony danych ePrivacyseal w tym zakresie.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes) niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Naszą troską w zakresie DSGVO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Nie wykorzystujemy tych danych w żaden inny sposób, nie łączymy ich z innymi danymi ani nie przekazujemy osobom trzecim.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu danych, klikając suwak. Sprzeciw nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli suwak nie jest wyświetlany, gromadzenie danych jest już uniemożliwione przez inne środki blokujące.

Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.